Vị trí tòa C7

Vị trí tòa C7 trong tổ hợp dự án D'Capitale